Thương Nguyên Đồ

Thương Nguyên Đồ
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
NaN - 1 lượt đánh giá
Cập nhập
1 ngày trước

Danh sách chap

138 1 ngày trước 137 3 ngày trước 136 8 ngày trước 135 11 ngày trước 134 15 ngày trước 133 18 ngày trước 132 22 ngày trước 131 24 ngày trước 130 29 ngày trước 129 1 tháng trước 128 1 tháng trước 127 1 tháng trước 126 1 tháng trước 125 1 tháng trước 124 1 tháng trước 123 1 tháng trước 122 1 tháng trước 121 1 tháng trước 120 2 tháng trước 119 2 tháng trước 118 2 tháng trước 117 2 tháng trước 116 2 tháng trước 115 2 tháng trước 114 2 tháng trước 113 2 tháng trước 112 2 tháng trước 111 2 tháng trước 110 2 tháng trước 109 2 tháng trước 108 2 tháng trước 107 2 tháng trước 106 2 tháng trước 105 2 tháng trước 104 2 tháng trước 103 2 tháng trước 102 2 tháng trước 101 2 tháng trước 100 4 tháng trước 99 4 tháng trước 98 4 tháng trước 97 4 tháng trước 96 4 tháng trước 95 4 tháng trước 94 5 tháng trước 93 5 tháng trước 92 5 tháng trước 91 5 tháng trước 90 5 tháng trước 89 5 tháng trước 88 5 tháng trước 87 5 tháng trước 86 5 tháng trước 85 6 tháng trước 84 6 tháng trước 83 6 tháng trước 82 6 tháng trước 81 6 tháng trước 80 6 tháng trước 79 6 tháng trước 78 6 tháng trước 77 6 tháng trước 76 6 tháng trước 75 6 tháng trước 74 6 tháng trước 73 6 tháng trước 72 6 tháng trước 71 6 tháng trước 70 6 tháng trước 69 6 tháng trước 68 6 tháng trước 67 6 tháng trước 66 6 tháng trước 65 6 tháng trước 64 6 tháng trước 63 6 tháng trước 62 6 tháng trước 61 6 tháng trước 60 6 tháng trước 59 6 tháng trước 58 6 tháng trước 57 6 tháng trước 56 6 tháng trước 55 6 tháng trước 54 6 tháng trước 53 6 tháng trước 52 6 tháng trước 51 6 tháng trước 50 6 tháng trước 49 6 tháng trước 48 6 tháng trước 47 6 tháng trước 46 6 tháng trước 45 6 tháng trước 44 6 tháng trước 43 6 tháng trước 42 6 tháng trước 41 6 tháng trước 40 6 tháng trước 39 6 tháng trước 38 6 tháng trước 37 6 tháng trước 36 6 tháng trước 35 6 tháng trước 34 6 tháng trước 33 6 tháng trước 32 6 tháng trước 31 6 tháng trước 30 6 tháng trước 29 6 tháng trước 28 6 tháng trước 27 6 tháng trước 26 6 tháng trước 25 6 tháng trước 24 6 tháng trước 23 6 tháng trước 22 6 tháng trước 21 6 tháng trước 20 6 tháng trước 19 6 tháng trước 18 6 tháng trước 17 6 tháng trước 16 6 tháng trước 15 6 tháng trước 14 6 tháng trước 13 6 tháng trước 12 6 tháng trước 11 6 tháng trước 10 6 tháng trước 9 6 tháng trước 8 6 tháng trước 7 6 tháng trước 6 6 tháng trước 5 6 tháng trước 4 6 tháng trước 3 6 tháng trước 2 6 tháng trước 1 6 tháng trước

Nội dung

Ta tên Mạnh Xuyên, năm nay mười lăm tuổi, là Đông Ninh phủ "Kính Hồ đạo viện" đương đại đại sư huynh.

Đọc Truyện Thương Nguyên Đồ

Xem truyện tiếng việt