Nhà Ta Có Tiểu Thiếp

Nhà Ta Có Tiểu Thiếp
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
NaN - 0 lượt đánh giá
Cập nhập
21 ngày trước

Danh sách chap

193 21 ngày trước 192 22 ngày trước 191 24 ngày trước 190 26 ngày trước 189 26 ngày trước 188 26 ngày trước 187 26 ngày trước 186 26 ngày trước 185 4 tháng trước 184 4 tháng trước 183 4 tháng trước 182 4 tháng trước 181 4 tháng trước 180 4 tháng trước 179 4 tháng trước 178 4 tháng trước 177 4 tháng trước 176 4 tháng trước 175 4 tháng trước 174 4 tháng trước 173 4 tháng trước 172 4 tháng trước 171 4 tháng trước 170 4 tháng trước 169 4 tháng trước 168 4 tháng trước 167 4 tháng trước 166 4 tháng trước 165 4 tháng trước 164 4 tháng trước 163 4 tháng trước 162 4 tháng trước 161 4 tháng trước 160 4 tháng trước 159 4 tháng trước 158 4 tháng trước 157 4 tháng trước 156 4 tháng trước 155 4 tháng trước 154 4 tháng trước 153 4 tháng trước 152 4 tháng trước 151 4 tháng trước 150 4 tháng trước 149 4 tháng trước 148 4 tháng trước 147 4 tháng trước 146 4 tháng trước 145 4 tháng trước 144 4 tháng trước 143 4 tháng trước 142 4 tháng trước 141 4 tháng trước 140 4 tháng trước 139 4 tháng trước 138 4 tháng trước 137 4 tháng trước 136 4 tháng trước 135 4 tháng trước 134 4 tháng trước 133 4 tháng trước 132 4 tháng trước 131 4 tháng trước 130 4 tháng trước 129 4 tháng trước 128 4 tháng trước 127 4 tháng trước 126 4 tháng trước 125 4 tháng trước 124 4 tháng trước 123 4 tháng trước 122 4 tháng trước 121 4 tháng trước 120 4 tháng trước 119 4 tháng trước 118 4 tháng trước 117 4 tháng trước 116 4 tháng trước 115 4 tháng trước 114 4 tháng trước 113 4 tháng trước 112 4 tháng trước 111 4 tháng trước 110 4 tháng trước 109 4 tháng trước 108 4 tháng trước 107 4 tháng trước 106 4 tháng trước 105 4 tháng trước 104 4 tháng trước 103 4 tháng trước 102 4 tháng trước 101 4 tháng trước 100 4 tháng trước 99 4 tháng trước 98 4 tháng trước 97 4 tháng trước 96 4 tháng trước 95 4 tháng trước 94 4 tháng trước 93 4 tháng trước 92 4 tháng trước 91 4 tháng trước 90 4 tháng trước 89 4 tháng trước 88 4 tháng trước 87 4 tháng trước 86 4 tháng trước 85 4 tháng trước 84 4 tháng trước 83 4 tháng trước 82 4 tháng trước 81 4 tháng trước 80 4 tháng trước 79 4 tháng trước 78 4 tháng trước 77 4 tháng trước 76 4 tháng trước 75 4 tháng trước 74 4 tháng trước 73 4 tháng trước 72 4 tháng trước 71 4 tháng trước 70 4 tháng trước 69 4 tháng trước 68 4 tháng trước 67 4 tháng trước 66 4 tháng trước 65 4 tháng trước 64 4 tháng trước 63 4 tháng trước 62 4 tháng trước 61 4 tháng trước 60 4 tháng trước 59 4 tháng trước 58 4 tháng trước 57 4 tháng trước 56 4 tháng trước 55 4 tháng trước 54 4 tháng trước 53 4 tháng trước 52 4 tháng trước 51 4 tháng trước 50 4 tháng trước 49 4 tháng trước 48 4 tháng trước 47 4 tháng trước 46 4 tháng trước 45 4 tháng trước 44 4 tháng trước 43 4 tháng trước 42 4 tháng trước 41 4 tháng trước 40 4 tháng trước 39 4 tháng trước 38 4 tháng trước 37 4 tháng trước 36 4 tháng trước 35 4 tháng trước 34 4 tháng trước 33 4 tháng trước 32 4 tháng trước 31 4 tháng trước 30 4 tháng trước 29.1 4 tháng trước 28 4 tháng trước 27 4 tháng trước 26 4 tháng trước 25 4 tháng trước 24 4 tháng trước 23 4 tháng trước 22 4 tháng trước 21 4 tháng trước 20 4 tháng trước 19 4 tháng trước 18 4 tháng trước 17 4 tháng trước 16 4 tháng trước 15 4 tháng trước 14 4 tháng trước 13 4 tháng trước 12 4 tháng trước 11 4 tháng trước 10 4 tháng trước 9 4 tháng trước 8 4 tháng trước 7 4 tháng trước 6 4 tháng trước 5 4 tháng trước 4 4 tháng trước 3 4 tháng trước 2 4 tháng trước 1 4 tháng trước

Nội dung

Ai nói xuyên không thì có thể có hào quang Mary Sue, náo giang hồ xây hậu cung! Còn chưa vào cửa đã trúng độc, còn phải trạch đấu với cả đám nữ nhân tranh giành một tên nam nhân bất lực, đây là vở kịch ngược tâm gì thế không biết?...

Đọc Truyện Nhà Ta Có Tiểu Thiếp

Xem truyện tiếng việt