Long Vương Truyền Thuyết

Long Vương Truyền Thuyết
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
NaN - 2 lượt đánh giá
Cập nhập
3 ngày trước

Danh sách chap

238 3 ngày trước 237 5 ngày trước 236 17 ngày trước 235 24 ngày trước 234 1 tháng trước 233 1 tháng trước 232 1 tháng trước 231 1 tháng trước 230 1 tháng trước 229 2 tháng trước 228 2 tháng trước 227 2 tháng trước 226 2 tháng trước 225 3 tháng trước 224 3 tháng trước 223 3 tháng trước 222 3 tháng trước 221 3 tháng trước 220 3 tháng trước 219 3 tháng trước 218 4 tháng trước 217 4 tháng trước 216 4 tháng trước 215 4 tháng trước 214 4 tháng trước 213 4 tháng trước 212 4 tháng trước 211 4 tháng trước 210 4 tháng trước 209 4 tháng trước 208 5 tháng trước 207 5 tháng trước 206 5 tháng trước 205 5 tháng trước 204 5 tháng trước 203 5 tháng trước 202 5 tháng trước 201 5 tháng trước 200 5 tháng trước 199 5 tháng trước 198 5 tháng trước 197 5 tháng trước 196 5 tháng trước 195 5 tháng trước 194 5 tháng trước 193 5 tháng trước 192 5 tháng trước 191 5 tháng trước 190 5 tháng trước 189 5 tháng trước 188 5 tháng trước 187 5 tháng trước 186 5 tháng trước 185 5 tháng trước 184 5 tháng trước 183 5 tháng trước 182 5 tháng trước 181 5 tháng trước 180 5 tháng trước 179 5 tháng trước 178 5 tháng trước 177 5 tháng trước 176 5 tháng trước 175 5 tháng trước 174 5 tháng trước 173 5 tháng trước 172 5 tháng trước 171 5 tháng trước 170 5 tháng trước 169 5 tháng trước 168 5 tháng trước 167 5 tháng trước 166 5 tháng trước 165 5 tháng trước 164 5 tháng trước 163 5 tháng trước 162 5 tháng trước 161 5 tháng trước 160 5 tháng trước 159 5 tháng trước 158 5 tháng trước 157 5 tháng trước 156 5 tháng trước 155 5 tháng trước 154 5 tháng trước 153 5 tháng trước 152 5 tháng trước 151 5 tháng trước 150 5 tháng trước 149 5 tháng trước 148 5 tháng trước 147 5 tháng trước 146 5 tháng trước 145 5 tháng trước 144 5 tháng trước 143 5 tháng trước 142 5 tháng trước 141 5 tháng trước 140 5 tháng trước 139 5 tháng trước 138 5 tháng trước 137 5 tháng trước 136 5 tháng trước 135 5 tháng trước 134 5 tháng trước 133 5 tháng trước 132 5 tháng trước 131 5 tháng trước 130 5 tháng trước 129 5 tháng trước 128 5 tháng trước 127 5 tháng trước 126 5 tháng trước 125 5 tháng trước 124 5 tháng trước 123 5 tháng trước 122 5 tháng trước 121 5 tháng trước 120 5 tháng trước 119 5 tháng trước 118 5 tháng trước 117 5 tháng trước 116 5 tháng trước 115 5 tháng trước 114 5 tháng trước 113 5 tháng trước 112 5 tháng trước 111 5 tháng trước 110 5 tháng trước 109 5 tháng trước 108 5 tháng trước 107 5 tháng trước 106 5 tháng trước 105 5 tháng trước 104 5 tháng trước 103 5 tháng trước 102 5 tháng trước 101 5 tháng trước 100 5 tháng trước 99 5 tháng trước 98 5 tháng trước 97 5 tháng trước 96 5 tháng trước 95 5 tháng trước 94 5 tháng trước 93 5 tháng trước 92 5 tháng trước 91 5 tháng trước 90 5 tháng trước 89 5 tháng trước 88 5 tháng trước 87 5 tháng trước 86 5 tháng trước 85 5 tháng trước 84 5 tháng trước 83 5 tháng trước 82 5 tháng trước 81 5 tháng trước 80 5 tháng trước 79 5 tháng trước 78 5 tháng trước 77 5 tháng trước 76 5 tháng trước 75 5 tháng trước 74 5 tháng trước 73 5 tháng trước 72 5 tháng trước 71 5 tháng trước 70 5 tháng trước 69 5 tháng trước 68 5 tháng trước 67 5 tháng trước 66 5 tháng trước 65 5 tháng trước 64.5 5 tháng trước 64 5 tháng trước 63 5 tháng trước 62 5 tháng trước 61 5 tháng trước 60 5 tháng trước 59 5 tháng trước 58 5 tháng trước 57 5 tháng trước 56 5 tháng trước 55 5 tháng trước 54 5 tháng trước 53 5 tháng trước 52 5 tháng trước 51 5 tháng trước 50 5 tháng trước 49 5 tháng trước 48 5 tháng trước 47 5 tháng trước 46 5 tháng trước 45 5 tháng trước 44 5 tháng trước 43 5 tháng trước 42 5 tháng trước 41 5 tháng trước 40 5 tháng trước 39 5 tháng trước 38 5 tháng trước 37 5 tháng trước 36 5 tháng trước 35 5 tháng trước 34 5 tháng trước 33 5 tháng trước 32 5 tháng trước 31 5 tháng trước 30 5 tháng trước 29 5 tháng trước 28 5 tháng trước 27 5 tháng trước 26 5 tháng trước 25 5 tháng trước 24 5 tháng trước 23 5 tháng trước 22 5 tháng trước 21 5 tháng trước 20 5 tháng trước 19 5 tháng trước 18 5 tháng trước 17 5 tháng trước 16 5 tháng trước 15 5 tháng trước 14 5 tháng trước 13 5 tháng trước 12 5 tháng trước 11 5 tháng trước 10 5 tháng trước 9 5 tháng trước 8 5 tháng trước 7 5 tháng trước 6 5 tháng trước 5 5 tháng trước 4 5 tháng trước 3 5 tháng trước 2 5 tháng trước 1 5 tháng trước

Nội dung

Theo Hồn Đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, con người trên Đấu La Đại Lục chinh phục hải dương, lại phát hiện hai mảnh Đại Lục. Hồn Thú cũng bị nhân loại Hồn Sư săn giết vô độ mà đi đến bờ vực diệt vong, ngủ say vô số năm Hồn Thú Chi Vương tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cuối cùng Tịnh thổ thức tỉnh, nó muốn dẫn dẫn còn sống tộc nhân, hướng nhân loại báo thù! Đường Vũ Lân lập chí muốn trở thành một vị Hồn Sư cường đại, mà khi Võ Hồn thức tỉnh lúc, thức tỉnh, lại là. . . Có một không hai chi tài, Long Vương

Đọc Truyện Long Vương Truyền Thuyết

Xem truyện tiếng việt